Centret strävar efter att stärka den vetenskapliga forskningsrörelsen i de skandinaviska ländernas frågor inom dess olika politiska och samhälleliga områden, och övervaka frågor som främjar integrationen och de problem som invandrare står inför genom upprättandet av forskningsseminarier, vetenskapliga konferenser och specialiserade seminarier och tryckning av vetenskaplig forskning som publiceras på svenska och främmande språk lever till arabiska och vice versa. Utfärdande av vetenskapliga böcker relaterade till skandinaviska angelägenheter i enlighet med de regler som fastställts av centrumets styrelse samt utfärdande av en årlig vetenskaplig tidskrift.