Att bygga ett rättvist samhälle innebär att människor skapar möjligheter att växa, lära sig och lyckas på olika sätt. Många Malmös invånare har inte lika ekonomiska,

utbildning, hälsa och sociala möjligheter som är så kritiska för uppnå välstånd, framsteg och övergripande välbefinnande.

Tillgång till information och vägar till lärande kan vara “bra” och grundar sig på livslång framgång. I det 21: a århundradet är tillgången till möjligheter alltmer beroende av tillgång till information och tjänster på nätet, nuvarande och framväxande teknik, sociala kontakter och stöd för livslångt och självstyrt lärande.

Nanar Biblioteket bevarar och främjar tillgång till ett brett spektrum av mänsklig kunskap, erfarenhet, information och idéer i en välkomnande och stödjande miljö.

Biblioteket försöker utveckla effektiva läsprogram för ungdomar och enkäter i böcker som de vill läsa eller vill diskutera. Bibliotek i allmänhet är en kulturell indikator för samhället. Ju fler bibliotek bryr sig, desto bättre blir människor. Bibliotekets betydelse härrör från vikten av läsning och från vikten av att förvärva kultur.

Nanar bibliotek uppmuntrar gratis läsning

Idag ser Nunar Library fram emot en större roll än att bara uppmuntra gratisläsning för alla Malmöfolk.

I biblioteket finns också en plats att visa filmer, föreläsningar och olika områden.

Värden :

  • Tillgänglighet, respekt och rättvisa
  • Värdering av individuella behov, erfarenheter och skillnader
  • Garantera och underlätta fri utbyte av information och idéer i ett demokratiskt samhälle, skydda den intellektuella friheten och respektera enskildas rättigheter till privatliv och val
  • Att ge utmärkta, lyhörda tjänster

I Nanar Biblioteket har vi hundratals romaner i romanen, historia, poesi, teater och kritik
En integrerad sektion för barnlitteratur på arabiska, svenska och engelska. Plus en ny och dedikerad sektion med titeln Painting and Boo