Nanar är en kulturtidskrift som utkommer fyra gånger om året. Den riktas till de arabiska kulturläsarna överallt världen särskilt till dem i de skandinaviska länderna. Nanar grundades 2013 och distribueras till de flesta svenska bibliotek

Nanar bildar en stark bro mellan de arabiska och europeiska kulturerna genom sitt bidrag till en introduktion av arabisk och skandinavisk litteratur och med översättning mellan de språk som antas i de här kulturerna

Nanar har en plan för att ge ut projektet ”den översatta boken” med syfte till att införa den arabiska kulturen till svenska läsare och presentera den svenska kulturen till arabiska läsare samt uppmuntra spridning av kunskap och upplysningsvärden och accepterande av varandra och olikheter

Nanars personal

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Dr. Aseel Alamiri

info@nanar.net

Editors

Lubna yasin

info@nanar.net

Shamal Adel Salim

info@nanar.net

Hamid Kashkol

info@nanar.net

Caroline mörk

info@nanar.net

Dr. Hasan abd radi

info@nanar.net

Michael Mammoo

info@nanar.net

Konsulter

Henry diab

info@nanar.net

‏‎Abdulrahman Enad

info@nanar.net

Dr. Hassan swdany

info@nanar.net

Nawzat shamdin

info@nanar.net