Konst galleri möte


Vi kommer att hålla ett stormöte för att diskutera kring öppningen av Nanar konstgalleri som förmodas att hålla sin första utställning i slutet av juni månad.